- Oppgave 2202

.mnu .jpg

Fremgangsmåte :

- Gikk rett frem her og lagde egen quad meny som jeg kalte tools. La til valg ved å dra dem over på verktøy linja. Og la da til følgende knapper:

Array og Snapshot. Kallte Quad menyen: Tools.

Til sist var det å forandre fargen på griden, dette gjorde jeg ved hjelp av customize , colors, grid og forandret den til hvit som du ser bildet til høyre.