- Oppgave 2201

.cui .jpg

Fremgangsmåte :

- Gikk rett frem her og lagde egen meny som jeg kalte modelerings vindu. La til button ved å dra dem over på verktøy linja. Og la da til følgende knapper:

En funksjon som zoomer inn 2X på alle modelerings-vinduer

En funksjon som zoomer ut 2x på alle modelerings-vinsuer

En knapp til Viewport Configuration vinduet

En knapp som veksler mellom Smooth w/highlights og Wireframe instillinger for alle modelerings vinduene.