- Oppgave 19-02

.max .avi (9mb uncomp 640x480) ..jpg .avi (320 kb DIVX4 320x240)

Fremgangsmåte :

- Fulgte oppgaven og delte arbeidet inn i 3 deler.

- Sjakkbrettet:

Startet med å lage en box med 8x8 segmenter, gjorde den om til en editable mesh. Deretter extrudet jeg kantene ut litt, redigerte meshet slik at det ble en liten kant, som jeg fikk passe smooth ved hjelp av smoothing groups. Deretter var det
bare å assigne material id 1-3 på de forskjellige elementene av brettet.

-
Sjakkbrikkene:

Her så jeg raskt hva som var middelet for å modellere flesteparten, lofting. Blir litt vanskelig å beskrive akkurat hvordan jeg gikk frem, men fant et par bilder av sjakkbrikker etc på nett, og brukte dem som en mal når jeg loftet. Prøvde å ikke
sløse for mye tid på dette da det var animasjon som var temaet her, men er likavel grei øving :)

- Animasjon av sjakkspillet:

Satte igang og spillte litt sjakk mot meg selv :) Det viktigste å huske på her var effektiv bruk av set-key. Dvs huske og
sette key for objektet som skal flytte seg på pos 0 før den skal flytte seg, slik at ikke alle flytter seg på en gang men med forskjellig hastighet. Lot hver bevegelse ta 20 frames, og 10 for en bevegelse ( f.eks animasjon av en veltende brikke )
Du kan se alle animasjonene på track viewet til høyre, selv om jeg ikke brukte track view i denne oppgaven så er det fortsatt en grei oversikt.
For animasjonen av utslag av brikker, så flyttet jeg bare Pivot pointet til nede bak brikken, og animerte rotasjonen slik at det så ut som den fallt bakover idet brikken inntok plassen dens.